IT företaget som ny medlem i JAFP.

Vi på IT företaget har som mål att vara kundens IT-partner.

Det kan vara att ta ansvar som er egen IT-avdelning eller i samförstånd vara en resurs. Vi vill gärna avlasta den dagliga IT-driften samt vara ett stöd för framtida planering. Vi vill gärna utifrån ert behov anpassa våra tjänster och produkter ända fram till färdiga funktionella lösningar.

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.

 

 

Ansvarig – Roland Andersson
Telefon 08-684 205 30 eller 070-790 04 71
Mail roland@itforetaget.se
Hemsida www.itforetaget.se
Vi ser fram emot möjligheten till ett bra samarbete.

Välkommen till Jordbro- Albyberg Företagsparkers Årsmöte 2018

 

Kära medlemmar

Vi nödgas tyvärr  ställa in det aviserade deltagandet av Opposition resp Kommunalråd under vårt årsmöte. Detta pga alldeles för få anmälda deltagare. Mötet kommer således enkom beröra de sedvanliga årsmötespunkterna. 

Agenda Föreningsmöte 2018-04-24

Plats: Haninge Åkeri  08:00-09:00  Traversvägen 11

Kaffe och frukostfralla finns fr 07:30-08:00

Med Vänliga Hälsningar/JFP Styrelse      

VV anmäl ditt deltagande med ett mejl till   ove.tyllman@telia.com senast Fredag 13/4  16:00

JAFÅrsmöte-18

Inbjudan till Workshop parkering Jordbro företagspark

I arbetet med en ny parkeringsplan bjuder vi in till en workshop där vi diskuterar förutsättningar, problem, behov och möjliga lösningar angående
parkeringssituationen i Jordbro och Albybergs företagsparker.
Syftet med workshoppen är att se till olika lösningar för att skapa en trafiklösning i området som främjar trafiksäkerhet men ändå är anpassad för verksamheterna.

 

Inbjudan workshop Jordbro företagspark (3)

Spara pengar och energi, frukostseminarium 171124

Förbättrad koll på energianvändningen kan bidra till sänkta driftkostnader, förbättrad lönsamhet och att ditt företag blir mindre känsligt för stigande energipriser. Dessutom kan energieffektiviserande åtgärder medföra andra mervärden såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad driftsäkerhet.

Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv inverkan på hur kunder och intressenter uppfattar ditt företag.

Ett frukostseminarium som tar upp viktiga frågor i ämnet spara pengar på minskad energiförbrukning, fredagen den 24 november kl. 07.30 på Kulturhuset i Jordbro C.

Anmälan och frågor,  maria.fredlund@huddinge.se

https://energiradgivningen.se/evenemang/frukostseminarium-for-energismarta-foretag-i-haninge

Tvärförbindelse Södertörn, Väg 259

Tvärförbindelse Södertörn, väg 259 – Inbjudan till samråd inför val av lokaliseringsalternativ

Trafikverket har tagit fram samrådsmaterial kring tre lokaliseringsalternativ för korridorer för kommande väg 259 Tvärförbindelse Södertörn och gång och cykelväg,

inför det kommande valet av ett lokaliseringsalternativ våren 2017.

 

Samrådet syftar till att ge och få information kring de tre korridorerna. Allmänheten, särskilt berörda såväl som myndigheter och organisationer ska under Trafikverkets planeringsprocess

kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss kommer Trafikverket att ta beslut om val av korridor med stöd av inkomna synpunkter.

Vi vill få in era synpunkter och yttranden senast den 22 december. I inbjudan finns även information hur ni kan lämna era synpunkter.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats från kl 08.00 imorgon den 22 november.

Länk till sidan där handlingarna finns här

inbjudan-samrad-tvarforbindelse-sodertorn-20161122

vagforbindelse-sodertorn-vag-259