Medlem

Medlem

Genom en bred samverkan arbetar föreningen på alla tänkbara sätt för att utveckla arbetsplatsområdet: funktionellt, trivsel- och servicemässigt. Samtidigt skapas ett forum som med största möjliga tyngd kan företräda medlemmarnas intressen i gemensamma frågor och som bidrar till att utbyta information, erfarenheter och kunnande. Kort sagt: föreningen (JFP) satsar på allt som är till nytta för Dig i Jordbro företagspark.