Tvärförbindelse Södertörn, Väg 259

Tvärförbindelse Södertörn, väg 259 – Inbjudan till samråd inför val av lokaliseringsalternativ

Trafikverket har tagit fram samrådsmaterial kring tre lokaliseringsalternativ för korridorer för kommande väg 259 Tvärförbindelse Södertörn och gång och cykelväg,

inför det kommande valet av ett lokaliseringsalternativ våren 2017.

 

Samrådet syftar till att ge och få information kring de tre korridorerna. Allmänheten, särskilt berörda såväl som myndigheter och organisationer ska under Trafikverkets planeringsprocess

kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss kommer Trafikverket att ta beslut om val av korridor med stöd av inkomna synpunkter.

Vi vill få in era synpunkter och yttranden senast den 22 december. I inbjudan finns även information hur ni kan lämna era synpunkter.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats från kl 08.00 imorgon den 22 november.

Länk till sidan där handlingarna finns här

inbjudan-samrad-tvarforbindelse-sodertorn-20161122

vagforbindelse-sodertorn-vag-259