Spara pengar och energi, frukostseminarium 171124

Förbättrad koll på energianvändningen kan bidra till sänkta driftkostnader, förbättrad lönsamhet och att ditt företag blir mindre känsligt för stigande energipriser. Dessutom kan energieffektiviserande åtgärder medföra andra mervärden såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad driftsäkerhet.

Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv inverkan på hur kunder och intressenter uppfattar ditt företag.

Ett frukostseminarium som tar upp viktiga frågor i ämnet spara pengar på minskad energiförbrukning, fredagen den 24 november kl. 07.30 på Kulturhuset i Jordbro C.

Anmälan och frågor,  maria.fredlund@huddinge.se

https://energiradgivningen.se/evenemang/frukostseminarium-for-energismarta-foretag-i-haninge