Inbjudan till Workshop parkering Jordbro företagspark

I arbetet med en ny parkeringsplan bjuder vi in till en workshop där vi diskuterar förutsättningar, problem, behov och möjliga lösningar angående
parkeringssituationen i Jordbro och Albybergs företagsparker.
Syftet med workshoppen är att se till olika lösningar för att skapa en trafiklösning i området som främjar trafiksäkerhet men ändå är anpassad för verksamheterna.

 

Inbjudan workshop Jordbro företagspark (3)