Välkommen till Jordbro- Albyberg Företagsparkers Årsmöte 2018

 

Kära medlemmar

Vi nödgas tyvärr  ställa in det aviserade deltagandet av Opposition resp Kommunalråd under vårt årsmöte. Detta pga alldeles för få anmälda deltagare. Mötet kommer således enkom beröra de sedvanliga årsmötespunkterna. 

Agenda Föreningsmöte 2018-04-24

Plats: Haninge Åkeri  08:00-09:00  Traversvägen 11

Kaffe och frukostfralla finns fr 07:30-08:00

Med Vänliga Hälsningar/JFP Styrelse      

VV anmäl ditt deltagande med ett mejl till   ove.tyllman@telia.com senast Fredag 13/4  16:00

JAFÅrsmöte-18