Slider

1. Samhällsgruppen.
Ulf Pettersson (Haninge Åkeri AB) sammankallande

Ove Tyllman

Mikael Skogsberg

2. Säkerhetsgruppen.
Rickard Edberg (Securitas Sverige AB)

3. Miljögruppen.
ElseMarie Johansson (KN Holding AB) sammankallande
Jeanette Gille (Direktmöbler)

Åsa Lund (Reklamlogistik)

4. Informationsgruppen.
Carina Lindestam, Kommunikatör JFP
Almir Gigovic (Intigo Företagsprofilering AB)